КАКВО Е ДОБРОТО УЧИЛИЩЕ?

Доброто училище учи децата на практически умения и изгражда ценности. В Millennium Academy предоставяме възможността учениците да комуникират и да търсят взаимна помощ в часовете. Това от своя страна ги учи на екипност и самокритичност, като в същото време развиват и чувство на принадлежност и привързаност. Така учебния процес става по-приятен. Учениците започват да демонстрират не само любов към английския език,а и любов към ученето като процес. 

Those who know nothing of foreign languages, know nothing of their own.”

Johann Wolfgang von Goethe 

За нас
Checking Text on a Document
Преминете през всички нива, от начинаещ до експерт.
Програма за учебната 2021-2022 година. 
Учим бизнес професионалисти как да комуникират ефективно на английски език.
Изградете и увеличете речниковия си запас.
Британски Съвет

ADDVANTAGE е партньорската програма на Британски съвет за всички училища, езикови школи, университети и институции, които регистрират кандидати за изпити всяка година. Millennium Academy е част от програмата ADDVANTAGE. 

ЗАЩО СЕ ДОВЕРЯВАМЕ НА

“Нашата гама включва речници, учебни материали по английски език, детски книги, списания и учебници за висше образование.Много от тези заглавия са създадени специално за местните пазари и се публикуват от нашите регионални издателства. Нашите публикации редовно печелят награди и награди на национално и международно ниво.Освен това търсим отвъд традиционното публикуване, за да разработим нови начини за подкрепа на нашите клиенти. Само няколко примера включват:

  • подкрепа на учителите

  • доставяне на дигитални платформи за обучение и оценяване, като Oxfordenglishtesting.com

  • създаване на онлайн изследователски инструменти, като Oxford Bibliographies Online, които дават възможност на учениците и изследователите да намират бързо и лесно подходящо съдържание

  • осигуряване на свободно достъпни цифрови езикови ресурси на www.oxforddictionaries.com

Вдигнете нивото на английски и изкарайте най-високите VYL, STARTERS, FLYERS, KET, PET, FCE, CAE, CPE и IELTS резултати.